• utorok , 21 november 2017
  • utorok , 21 november 2017

Praktický kurz slovenského jazyka pre nepočujúcich

Úspešne sa ukončil praktický kurz slovenského jazyka pre nepočujúcich, na ktorom sa vzdelávalo 7 nepočujúcich dospelých. Absolvovali 18 stretnutí od 1. marca do 28. júna v učebni Spojenej školy internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Okrem stretnutí účastníci pravidelne písali domáce úlohy zadané lektorkou a písomne nacvičovali komunikáciu prostredníctvom vytvorenej skupiny vo Whats-Appe. Za ich poctivosť každý dostal certifikát od Spolku nepočujúcich pedagógov za absolvovanie kurzu v počte 45 vyučovacích hodín. Pevne veríme, že nepočujúcim účastníkom sa zlepšila slovenčina v písomnej forme. Ďakujeme všetkým účastníkom kurzu za účasť a lektorke Veronike Vojtechovskej za lektorovanie kurzu.

Roman Vojtechovský

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh