• streda , 28 október 2020
  • streda , 28 október 2020

4. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich

Občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov v rámci oslavy Medzinárodného dňa nepočujúcich pripravil 30. septembra v Bratislave v Rodinnom centre Prešporkovo pre nepočujúce i počujúce deti a ich rodičov IV. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich. Tento rok niesol tému Slová hrou.

Našu oslavu sme chceli prepojiť s problematikou u nepočujúcich, a to s jazykom, v dôsledku straty sluchu, im ťažko spoznávateľným. Chceli sme prostredníctvom tvorivých hier, hravou formou a súťaží obohacovať ich slovnú zásobu hovoreného jazyka, ktorá je u nich, práve kvôli dôsledku straty sluchu, často ochudobnená.

Na tohtoročnú akciu nás prišlo v hojnom počte, a aby nikto neprišiel neskoro, dali sme predtým novú výzvu. Kto prvý príde, ten má väčšiu možnosť pri výbere knihy. Pre nás je vždy kniha základom pri rozvoji čítania s porozumením, kladného vzťahu k čítaniu. A hľa, každé dieťa sa ponáhľalo, aby si nejakú peknú knižku vybralo.

Pre deti boli pripravené súťažné úlohy rozdelené podľa vekových kategórií 1 – 4, 5 – 7 a 8 – 10 rokov. Úlohy boli zamerané na rozvoj jazykových zručností a rozvoj slovnej zásoby. Prichystali sme pre nich aj tvorivé dielne, kde si mohli novou technikou namaľovať svoje obrazy. Vytvorili aj komiksové bubliny, kde mali napísať nejakú výstižnú vetu. Komiksové bubliny sa potom využili aj pri fotení prostredníctvom fotobúdky od spoločnosti FunSelfie. Deti ako aj rodičia sa pritom vyšantili, získali hneď nádherné zábavné fotky.

Nechýbala ani sladká odmena pre všetkých, veľká torta. Keď sme si naplnili brušká, nasledovalo vyhodnotenie detí a každé dieťa aj dostalo krásne darčeky.

Rodičom sa neušla ani slovno-vedomostná súťaž, kde museli všetci svoje mozgové závitky spustiť na plné obrátky.

Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať za finančnú podporu Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, sponzorom Corwin, FunSelfie, Sedita, Martinus, Stonožka, Relax, Biomila, RTVS, Drevohranie. Ďakujeme tlmočníkovi Pavlovi Romanovi. Ďakujeme aj dobrovoľníkom pri organizovaní tohto podujatia. Sú nimi Roman Vojtechovský, Denisa Gálová, Ivica Duray Tichá, Zoltán Duray, Zuzana Kubíčková a Linda Pašáková-Svoradová.

  

Ďakujeme aj Rodinnému centru Prešporkovo za poskytnutie priestoru.

Veronika Vojtechovská

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh