• štvrtok , 2 júl 2020
  • štvrtok , 2 júl 2020

Ani slovenský posunkový jazyk nechýbal na jazykovom festivale LingvaFest

V rámci Európskeho dňa jazykov (26. septembra) sa v dňoch 28.-29. septembra na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konal najväčší jazykový festival na Slovensku LingvaFest 2018. Cieľom bolo priblížiť bohatosť a pestrosť jazykov Európy i sveta a prezentovať nové spôsoby, metódy aj učebné pomôcky pri výučbe cudzích jazykov. Okrem prednášok o rôznych jazykoch, vrátane slovenského posunkového jazyka, mohli účastníci absolvovať minikurzy, kde si mohli osvojiť základy až 24 jazykov vrátane slovenského posunkového jazyka.

Na jazykovom festivale sa zúčastnil Roman Vojtechovský zo Spolku nepočujúcich pedagógov ako prednášajúci a lektor. V piatok Roman mal možnosť odprezentovať svojim príspevkom o úvode do tajov posunkového jazyka (45 minút). Obdobne v piatok a sobotu Roman viedol minikurz slovenského posunkového jazyka pre účastníkov (45 minút), ktorí sa im azda zapáčil. Mali si možnosť osvojiť základné posunky pre potrebnú komunikáciu s nepočujúcimi osobami. Aktívna účasť Romana na festivale sa realizovala vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

Roman Vojtechovský, zdroj fotografií: https://www.facebook.com/LingvaFest/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh