• nedeľa , 23 január 2022
  • nedeľa , 23 január 2022

Z DOMOVA

Videonovinky SNEPEDA 2/2017

Videonovinky SNEPEDA 2/2017

Prinášame vám šieste Videonovinky SNEPEDA 2/2017 z dielne Spolku nepočujúcich pedagógov 🙂 Obsah: informácie o aktivitách SNEPEDA za 2. polrok 2017: webová stránka www.itretisektor.sk a preklad 3 užitočných textov do SPJ pre priateľov komunity nepočujúcich a štatutárnych zástupcov občianskych združení, ...

Čítať ďalej

Aj nepočujúci chcú poznať Bibliu

Aj nepočujúci chcú poznať Bibliu

(Tlačová správa) Banská Bystrica, 6. 4. 2018 Slovenská biblická spoločnosť zverejnila začiatkom apríla 2018 ďalšie dve časti Biblie pre Nepočujúcich. Videonahrávky v slovenskom posunkovom jazyku sú voľne dostupné na webovej stránke www.biblia.sk. Po úspešnom ukončení prvej, testovacej fázy začína projektový tím ...

Čítať ďalej

Seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu – slovenský posunkový jazyk v ZŠ pre žiakov so SP

Na seminári k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu – slovenský posunkový jazyk v základných školách pre žiakov so sluchovým postihnutím sa v Štátnom pedagogickom ústave zišli takmer tri desiatky špeciálnych pedagógov – surdopédov zo škôl z celého Slovenska a študentov pedagogiky ...

Čítať ďalej

4. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich

4. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich

Občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov v rámci oslavy Medzinárodného dňa nepočujúcich pripravil 30. septembra v Bratislave v Rodinnom centre Prešporkovo pre nepočujúce i počujúce deti a ich rodičov IV. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich. Tento rok niesol tému Slová hrou. Našu oslavu sme chceli prepojiť s problematikou ...

Čítať ďalej
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh