• pondelok , 29 november 2021
  • pondelok , 29 november 2021

Darujte nám 2 % z dane pre organizáciu Spolok nepočujúcich pedagógov

Prečo darovať 2 % z dane práve nám?

My chceme umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania.

V minulom roku 2019 sme vykonali tieto činnosti:

  • usporiadali sme V. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich – na tému: Oči, ktoré nevidia, uši, ktoré nepočujú – aktivita určená pre nepočujúce a počujúce deti nepočujúcich rodičov a nepočujúce deti počujúcich rodičov,
  • uskutočnili sme Svet očami nepočujúcich detí – aktivita určená pre nepočujúce a počujúce deti nepočujúcich rodičov a nepočujúce deti počujúcich rodičov,
  • realizovali sme spoločný kvíz detí a seniorov v klube nepočujúcich,
  • pridali sme ďalšie heslové slová a ich posunkové ekvivalenty do dvojjazyčného prekladového slovníka slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka – www.posunky.sk,
  • viedli sme rýchlokurzy slovenského posunkového jazyka a prednášku o úvode do tajov posunkového jazyka,
  • vykonali sme voľný preklad známych slovenských prísloví do slovenského posunkového jazyka prostredníctvom krátkych videopublikácií,
  • organizovali sme súťaž Zmeňme spolu telo do leta pre tých, ktorí sa chceli zapojiť do súťaže v rámci zdravého chudnutia.

Tento rok by sme chceli pokračovať v podobných aktivitách predovšetkým usporiadať kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti a rozšíriť prekladový slovník.

Pevne veríme, že si správny priateľ, ktorý môže podporiť naše občianske združenie, za čo Ti vopred ďakujeme.

Ako na to? Viac informácií nájdete tu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh