• nedeľa , 28 november 2021
  • nedeľa , 28 november 2021

Informačná bezpečnosť na počítači, na tablete i v smartfóne

Internet sa stal súčasťou nášho života, ktorý je pre nás výbornou pomôckou. Avšak sa nezaobídeme bez hrozby, či nástrahy. Aké hrozby nás môžu číhať?

Občianske združenie Snepeda vykonala prvý krok, vydala potrebnú elektronickú publikáciu Minislovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť informačná bezpečnosť. V slovníku sa vyskytujú heslová slová, ich významové definície a posunkové ekvivalenty: advér (angl. adware), aktívum, dešifrovať, detegovať, detekcia, firewall, heker (angl. hacker), heknúť (hacknúť, hekovať, hackovať, angl. hacking), hoax, hrozba, infikovať (nainfikovať), keylogger, kybernetika, malvér (angl. malware), phishing, počítačový červ, počítačový vírus, protiopatrenie, ransomvér (angl. ransomware), riziko, rootkit, scam, scarevér (angl. scareware), sociálne inžinierstvo, softvér, spajvér (spyvér, angl. spyware), spam, stalkervér (angl. stalkerware), šifrovať, trójsky kôň, update, útok, zadné dvierka (metóda tajných vchodov, angl. backdoor), zdieľať, zraniteľné miesto.

Zhromažďovanie a tvorba posunkov informačnej bezpečnosti sa uskutočnila v časovom období od 1. apríla do 18. apríla 2020 prostredníctvom WhatsAppovej skupiny, kde my, desiati nepočujúci odborníci spísali až 293 textových správ a vložili 138 videospráv. Táto komunikácia bola podľa nás efektívnou metódou. O posunkoch sa nerozhodovalo v jeden deň, ale počas niekoľkých dní. Pre nás to bol ako brainstorming, čiže metóda voľnej spontánnej diskusie na danú tému, ktorá je založená na hľadaní nových nápadov a návrhov.

Za spoluprácu pri tvorbe posunkov sa chceme poďakovať nepočujúcim odborníkom za spoluprácu, a to menovite Jozefovi Jančovičovi, Richardovi Schrammovi, Radoslavovi Petríkovi, Vande Šinkovičovej, Michalovi Heftymu, Martinovi Humeňanskému, Marekovi Kanašovi, Romanovi Poláškovi a Denisovi Poledníkovi.

Po minislovníku sme pokračovali v publikovaní ďalšej série informačnej bezpečnosti, ktorá obsahuje 14 kapitol. Každý týždeň sme publikovali jednu kapitolu. Hlavné témy 14 kapitol tvoria: útočník a heker, phishing, malvér, spajvér a keylogger, advér, ransomvér, scarevér, počítačový vírus, počítačový červ, trójsky kôň, rootkit, spam, scam a hoax.

Každá publikácia má na každej párnej strane text a na každej nepárnej strane je videonahrávka prekladu textu do slovenského posunkového jazyka. Prekladateľkou zo slovenského textu do slovenského posunkového jazyka je Veronika Vojtechovská. Jazykový a obsahový supervízor je Roman Vojtechovský a jazykoví a obsahoví recenzenti slovenského posunkového jazyka tvoria Richard Schramm a Roman Polášek.

Po elektronických publikáciách sme organizovali 2,5-hodinové online školenie o GDPR (ochrane osobných údajov) a bezpečnosti v elektronickom prostredí. Z natáčaného školenia sme vytvorili 3 videonahrávky na 3 témy: údaje v elektronickom prostredí, ochrana osobných údajov a základy bezpečnosti v elektronickom prostredí. V každej videonahrávke je prítomný prednášajúci Peter Bíro, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti SK-NIC, zúčastnený tlmočník, ktorý pretlmočil prednášku do slovenského posunkového jazyka, premietaná vizualizovaná PowerPointová prezentácia a prepisované titulky z prejavu prednášajúceho, ktoré prichystala spoločnosť Newton technologies.

Všetky vydané elektronické publikácie informačnej bezpečnosti a zverejnené videonahrávky školenia sú napríklad na facebookovej stránke Snepeda, na www.snepeda.sk. Tie vyšli vďaka finančnej podpore Fondu SK-NIC v rámci výzvy pre malé projekty 2019.

Roman Vojtechovský, Snepeda

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh