• pondelok , 28 september 2020
  • pondelok , 28 september 2020

Kniha: Črepiny hluchoty

Zadumáme, prečo mladá nepočujúca autorka Veronika Vojtechovská zvolila názov Črepiny hluchoty? Tento metaforický zvrat má vyjadrovať zámer a úlohu publikácie. Tak ako rozbitá váza, ktorej črepiny znovu zlepíme, zostane navždy poznačená, takisto nepočujúci sú svojou poruchou sluchu navždy ovplyvnení. Napriek tomu takáto váza môže naďalej plniť svoj účel a zachováva si svoju krásu, iba iným spôsobom. Rovnako aj nepočujúci žijú plnohodnotné životy, ale ich svet a prežívanie sa v mnohom odlišuje od sveta počujúcich. Tieto rozdiely sú potom príčinou vzniku predsudkov, neporozumenia, diskriminácie a vylúčenia nepočujúcich zo spoločnosti. Táto publikácia má teda za úlohu priblížiť počujúcim život nepočujúcich a pokiaľ to bude možné, naše odlišné svety zblížiť a prispieť k väčšej tolerancii a pochopeniu zo strany počujúcich.

Kniha, ktorá obsahuje 154 strán, pozostáva zo 60 rôznych skutočných príbehov spojených so čiernobielymi ilustráciami vytvorenými nepočujúcou ilustrátorkou Kateřinou Holubovou. Príbehy tvoria smutné, veselé a na zamyslenie sa.

Pokiaľ by Vás zaujala kniha a máte o ňu záujem, môžete si pozrieť na: www.snepeda.sk/E-shop-od-nasho-vydavatelstva.html.

Roman Vojtechovský

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh