• piatok , 18 jún 2021
  • piatok , 18 jún 2021

II. konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie

Pri príležitosti 23. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka sa v sobotu 30. júna konala II. konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie na Základnej škole s materskou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna na Drotárskej ceste v Bratislave. Organizoval ju Spolok nepočujúcich pedagógov.

Na konferencii sa zúčastnilo 42 nepočujúcich a počujúcich účastníkov, ktorí získali osožné a praktické informácie o ranej starostlivosti detí s poruchou sluchu od Silvie Hovorkovej, o zmenách v pedagogike sluchovo postihnutých za posledných 40 rokov od Dariny Tarcsiovej, o cieli a činnostiach českej expertnej komisie pre otázky vzdelávania nepočujúcich od Alexandra Zvoneka, o softvére vizuálneho čítania pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami od Dušana Baranca, o vzdelávaní detí so sluchovým postihnutím formou obrátenej integrácie od Kataríny Zbortekovej a o elektronickom prekladovom slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka (www.posunky.sk) od Romana Vojtechovského. Z panelovej diskusie vypočuli užitočné výpovede dvoch riaditeliek bratislavských škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím. PowerPointové príspevky prednášajúcich si môžete pozrieť na: www.snepeda.sk/Prezentacie.html.

V mene Spolku nepočujúcich pedagógov sa chceme poďakovať všetkým účastníkom konferencie, všetkým prednášajúcim konferencie, riaditeľkám pri panelovej diskusii, tlmočníkom TASPO za tlmočenie, dobrovoľníkom a moderátorovi konferencie.

Roman Vojtechovský, fotografie: Spolok nepočujúcich pedagógov

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh