• pondelok , 28 september 2020
  • pondelok , 28 september 2020

Používanie posunkového jazyka – základné ľudské právo

Pred 70 rokmi Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) prijalo dokument – Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. V ňom sú zapísané neodňateľné práva každého jednotlivca ako človeka bez rozdielu farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania či názoru. Používanie posunkového jazyka je teda u nepočujúcich používateľov základným ľudským právom.

Na základné ľudské právo u nepočujúcich používateľov posunkového jazyka nezabúdame ani my, členovia Spolku nepočujúcich pedagógov. Intenzívne sa venujeme elektronickému dvojjazyčnému prekladovému slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka od júla 2016 (www.posunky.sk). Usilujeme sa zozbierať posunky od používateľov posunkového jazyka a rozšíriť ich v príslušnom slovníku pre uľahčenú komunikáciu medzi používateľmi a nepoužívateľmi posunkového jazyka.

V tomto roku ku dňu 6. januára 2018 bolo do slovníka vložených 5 281 slovníkových slov a ich posunkových ekvivalentov – videozáznamov. V neskorších mesiacoch sme sa snažili vylepšiť slovník, doplnili sme videozáznamy bočného profilu a ďalšie časti manuálneho posunku – pohyb ruky/rúk a kontakt ruky/rúk a skrátili sme videozáznamy o 1-2 sekundy. Ku dňu 17. decembra sa slovník rozrástol na 7 373 slovníkových slov a ich posunkových ekvivalentov- videozáznamov.

Za rozšírenie posunkovej zásoby v tomto roku sa chceme poďakovať Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, Nadácii Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska (tematická oblasť – zdravotníctvo) a Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu.

             

Roman Vojtechovský

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh