• nedeľa , 9 august 2020
  • nedeľa , 9 august 2020

Rozšírenie posunkovej zásoby na www.posunky.sk

Ako v nedeľu 30. septembra začal Medzinárodný deň nepočujúcich, ktorý v tomto roku vychádzal na poslednú septembrovú nedeľu, tak sa v elektronickom slovníku Posunky.sk ukázalo, že k príslušnému dňu je do slovníka vložených 7 053 slovníkových hesiel a ich posunkových ekvivalentov. Za rozšírenie posunkovej zásoby podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, za čo mu v mene Spolku nepočujúcich pedagógov srdečne ďakujeme.

Zároveň sme sa snažili vylepšiť slovník, čiže sme doplnili videozáznamy aj bočného profilu a ďalšie komponenty manuálneho posunku – pohyb ruky/rúk a kontakt ruky/rúk a skrátili sme videozáznamy jednotlivých posunkov o 1-2 sekundy.

Obrázok 1: Aktuálny počet slovníkových hesiel a ich posunkových ekvivalentov (k 30. 9. 2018)

Obrázok 2: Ukážka videozáznamov slovníkového hesla predného a bočného profilu

Obrázok 3: Ukážka štyroch komponentov manuálneho posunku – pozícia ruky/rúk, tvar ruky/rúk, pohyb ruky/rúk a kontakt ruky/rúk

Roman Vojtechovský

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh