• štvrtok , 19 september 2019
  • štvrtok , 19 september 2019

Ruky prehovorili

V tomto roku podľa poslednej septembrovej nedele štvrtý septembrový týždeň prináležal Medzinárodnému týždňu nepočujúcich. A tak aj my, Spolok nepočujúcich pedagógov, sme v sobotu 24. septembra v Rodinnom centre Prešporkovo realizovali pre počujúce i nepočujúce deti počujúcich a nepočujúcich rodičov v poradí už tretí ročník Prešporkovského medzinárodného dňa nepočujúcich. Tentoraz sa niesol v duchu hovoriacich rúk.

hovoriace-ruky_0174

Prišlo úctyhodných 34 detí, kde na úvod sa oboznamovali s prejavmi príbehov v slovenskom posunkovom jazyku hravou formou, obrázkami a samotnou tvorivosťou. Po workshope nasledovala súťaž detí v 3 kategóriách. V kategórii najmenších detí vo veku od 2 do 4 rokov deti predviedli riekanky, pesničky v posunkovom jazyku, ktoré si už doma vopred nacvičovali. Niektoré deti boli smelé sa postaviť pred všetkými a zaposunkovať, niektoré sa hanbili, ale veríme, že časom naberú odvahu. A tak porota spomedzi detí, ktoré boli šikovné vybrala 3 najlepších. Tretie miesto získala Miriam Vojtechovská, druhé miesto Hana Švantnerová a prvé miesto Barbora Barancová. Druhá kategória detí vo veku 5 až 7 rokov a tretia kategória detí od 8-10 rokov museli vybrať obrázky krátkych komiksových príbehov a sami si nacvičiť prejav v posunkovom jazyku. Všetky deti, či počujúce alebo nepočujúce, boli veľmi šikovné, nechýbala im odvaha a ich prejavy boli úžasné. Porota to mala veru ťažké, no, nakoniec musela vybrať najlepších. V druhej kategórií tretie miesto získal Jakub Štefek, druhé miesto Nina Hanudeľová a prvé miesto Filip Slučiak. V kategórii najstarších tretie miesto získala Nikola Gálová, druhé miesto Adela Antušeková a prvé miesto Laura Potočná.

hovoriace-ruky_0184
hovoriace-ruky_0190   hovoriace-ruky_0194

Po súťaží na všetkých čakala sladká odmena – úžasná torta. Keď sa najedli a napili, nasledovala tombola plné skvelých cien. Po celý čas akcie sa mohli deti vyhrať v herni, v tvorivej dielni tvorili obrázky z odtlačkov prstov. A na záver prebiehala súťaž dospelých nepočujúcich rodičov v prejave príbehov z krátkych obrázkových komiksov. Druhé miesto získal Peter Slučiak a prvé miesto Ľudmila Baťová.

hovoriace-ruky_0278

hovoriace-ruky_0289

Všetkým sa akcia veľmi páčila, hlavne aj preto, že mala svoj zámer, ktorý bol pre deti azda najdôležitejší. Tohtoročná téma mala za cieľ odbúrať strach zo samotného prejavu pred verejnosťou, predstaviť deťom umenie v posunkovom jazyku, umeleckom stvárnení príbehu, zároveň navodiť u počujúcich detí pocit, že nepočujúce deti nie sú o nič ochudobnené, vytvoriť medzi nimi pocit spolupatričnosti, odstraňovať predsudky, vytvárať puto priateľstva.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom za krásne vecné ceny do tomboly, nápoje, za finančnú podporu pri kúpe torty. Bez nich by oslava nášho dňa nemala zmysel a deti by sa nemohli tešiť z darčekov. Vidieť radosť v ich očiach je niečo, čo sa slovami opísať nedá.

hovoriace-ruky_0159   sponzori

Ďalej by som sa chcela poďakovať dobrovoľníkom Linde Pašákovej-Svoradovej, Erike Barancovej, Denise Gálovej, Ivici Tichej, Romanovi Vojtechovskému za ich pomoc pri organizovaní akcie, Zolovi Duraymu za fotenie a Rodinnému centru Prešporkovo za poskytnutie priestoru. Snáď sa vidíme o rok.

Veronika Vojtechovská, foto: Zoltán Duray

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh