• pondelok , 28 september 2020
  • pondelok , 28 september 2020

Svet očami nepočujúcich detí

Počas 4-dňového programu Putovného festivalu slovenského posunkového jazyka (20. septembra do 23.septembra) bola v sobotu pre deti určená aktivita s názvom Svet očami nepočujúcich detí, organizovaná Spolkom nepočujúcich pedagógov. V Štúdiu Kaplnka na Ventúrskej ulici v Bratislave lektorky Denisa Gálová a Veronika Vojtechovská pripravili pre všetky deti, počujúce i nepočujúce, množstvo zážitkových hier. Mali možnosť spoznávať prstovú abecedu, predstaviť svoje meno prostredníctvom nej či naučiť sa jednotlivé posunky. Zároveň si s lektorkami vyskúšali, aké ťažké je odzeranie z pier, ako nepočujúci vnímajú hudbu cez rytmus. Vytvorili aj farebné hovoriace ruky ako symbol komunity nepočujúcich. Na konci ich čakali krásne odmeny.

  

  

Toto detské podujatie sa realizovalo aj s finančnou podporou z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Veronika Vojtechovská

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh