• pondelok , 28 september 2020
  • pondelok , 28 september 2020

V. Prešporkovský Medzinárodný deň nepočujúcich

Spojená škola internátna na Hrdličkovej ulici v Bratislave sa 14. septembra 2019 stala dejiskom krásneho podujatia pre deti. Bol to 5. Prešporkovský Medzinárodný deň nepočujúcich, ktorý organizoval Spolok nepočujúcich pedagógov – SNEPEDA. Niesol tému Oči, ktoré nevidia, uši, ktoré nepočujú. Cieľom bolo nepočujúcim i počujúcim poukázať na svet ľudí, ktorí žijú v tichu a v tme. Sú často izolovaní od sveta. Deti nemajú žiadnu predstavu, ako sa im žije, ako sa hrajú, ako spoznávajú okolitý svet. A práve preto im to chceli ukázať.

   

Na tohtoročnú akciu nás prišlo v rekordnom počte, a aby nikto neprišiel neskoro, dali sme predtým výzvu. Kto prvý príde, ten má väčšiu možnosť pri výbere knihy. Pre nás je vždy kniha základom pri rozvoji čítania s porozumením, kladného vzťahu k čítaniu.

    

Najprv krátkou prezentáciou sme priblížili svet hluchoslepých. Kto sú, do akej školy chodia, ako komunikujú, aké pomôcky a hračky používajú. Prostredníctvom senzorických hračiek a zážitkových hier lektori ukázali ako sa môže človek s hluchoslepotou rozvíjať. Výbornou ukážkou bolo aj premietanie filmu o hluchoslepej Helen Kellerovej, ako sa stala spisovateľkou. Okrem toho deti mohli s plastelínou modelovať aj so zatvorenými očami a vytvárať umelecké diela. Po splnení úloh v stanovištiach každé dieťa dostalo krásne darčeky. Nechýbala ani sladká odmena pre všetkých, veľká torta. Po nej nasledovala tombola s krásnymi a hodnotnými cenami. Akcia krásne dopadla a tešíme sa znovu o rok.

      

Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať za finančnú podporu Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, Magistrátu hlavného mesta Bratislavy a spoločnosti Novartis. Ďalej veľké poďakovanie všetkým sponzorom, bez nich by deti nemohli dostať darčeky a ani krásne ceny z tomboly. Ďakujeme aj tlmočníčke Lucie Kotulovej. Ďakujeme aj dobrovoľníkom pri organizovaní tohto podujatia. Sú nimi Roman Vojtechovský, Denisa Gálová, Ivica Duray Tichá, Zoltán Duray, Linda Svoradová, Karin Freudenschussová, Zuzana Švantnerová, Katarína Zúdorová, Darina Paličková, Ivana Burford, Erika Barancová, Erika Bűrgőndiová a Jana Antušeková.

 

Veronika Vojtechovská

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh