• nedeľa , 28 november 2021
  • nedeľa , 28 november 2021

Vedomostný kvíz detí a seniorov na Dni seniorov

V sobotu 30. novembra sa v klubovni Bratislavského spolku nepočujúcich 1930 na Haanovej ulici v Bratislave-Petržalke konalo každoročné stretnutie seniorov. Tento rok bol obohatený o spoluprácu so Spolkom nepočujúcich pedagógov. Zúčastnených najviac zaujal vedomostný kvíz, kde každý senior s prideleným dieťaťom musel správne odpovedať na 20 otázok. Cieľom bola spolupráca či rešpektovanie sa navzájom. Nechýbalo ani pantomimické a tanečné vystúpenie nepočujúcich detí zo Spojenej školy internátnej na Hrdličkovej ulici.

Toto podujatie sa realizovalo s finančnou podporou z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy, za čo veľmi pekne ďakujeme. Zároveň patrí naša vďaka Bratislavskému spolku nepočujúcich 1930 za spoluprácu.

Roman Vojtechovský

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh