• štvrtok , 2 júl 2020
  • štvrtok , 2 júl 2020

Zmeňme spolu telo do leta II.

Spolok nepočujúcich pedagógov realizoval už druhýkrát súťaž s názvom „Zmeňme spolu telo do leta“. Organizovali ju Ľudmila Baťová a Darina Paličková. Začali sme minulý rok v septembri a skončili sme tento rok v septembri. Ako to celé prebiehalo? Do súťaže sa prihlásilo 12 nepočujúcich žien. Stretávali sme sa každý mesiac. Na každom stretnutí sme každú odvážili, merali a fotili. Kto mal v daný mesiac najlepší výsledok, dostal malú odmenu, aby každá s chuťou pokračovala v cvičení a v zdravom stravovaní. Na tom stretnutí vždy niekto doniesol zdravé občerstvenie, ochutnali sme ich a zároveň vymieňali recepty.

Veľkým pomocníkom bolo založenie skupiny vo WhatsApp-e, kde sme si navzájom posielali fotky našej stravy a našich cvičení. Niekto cvičil sám alebo si spoločne zacvičili. Podľa toho, ako im to časovo vychádzalo. Radili sme sa navzájom a podporovali. Mali sme aj odborné prednášky a niekoľkokrát sa nám podarilo spolu si zacvičiť.

V tejto druhej série súťaže novinkou bolo rozdelenie súťaže do dvoch kategórií. V prvej kategórií sa hodnotilo podľa váhy a miery a v druhej kategórii – formovanie postavy, kde sa hodnotilo podľa percenta tuku, miery a podľa fotografií.

Tu sú výsledky:
1. kategória – váha a miery: 1. miesto – Gabriela Knapíková, 2. miesto – Kristína Trsťanová;
2. kategória – 1. miesto – Katarína Foltýnová, 2. miesto – Zuzana Švantnerová, 3. miesto – Karin Freudenschussová.

Gratulujeme víťazkám!

Chceme srdečne poďakovať našim sponzorom za vecné odmeny, prednášajúcim za odborné prednášky a občianskym združeniam za poskytnutie priestoru, menovite: Výživové štúdio (www.vyzivovestudio.sk), FitCurves (www.fitcurves.sk), Rodinné centrum Prešporkovo (www.presporkovo.sk), Fitshaker (www.fitshaker.sk), LeGracie (www.legracie.com), Alžbete Holbovej, Jane Antušekovej a Darine Paličkovej. Ďakujeme aj dobrovoľníkom, ktorí v našej súťaži pomohli.

A teraz by sme radi ukázali fotografie a videozáznam, ako to celé prebiehalo.

Ľudmila Baťová

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh